MENAS IR KULTŪRA

Asociacija organizuoja kultūrinius renginius. Mūsų tikslas: platinti Italijos tradicijas per meną bei kūrybinį džiaugsmą.
Muzika ir teatras: asociacija remia folklorinę grupę ‘Zezigrad’ kurios tikslas yra tyrinėti ir skleisti Italijos liaudies kultūrą, dainas, šokius bei pasakojimus.